GRØNBOG om Kattegatforbindelsen

Her kan du læse “Grønbog om Kattegatforbindelsen” online.
Du kan også downloade Grønbogen som PDF her.

KAPITLER – KLIK PÅ TITLER FOR AT LÆSE MERE:

  1. To modstridende
    Danmarksfortællinger
  2. Ødelæggelserne
  3. Klimaet
  4. Trafikstøj
  5. Trafikken
  6. Økonomien
  7. Demokratiet
  8. Asfalt eller luksusliv

Grønbogen er skrevet og redigeret af bestyrelsesmedlemmer i modstanderforeningerne. Herudover  har vi modtaget bidrag fra: Forfatterne Knud Vilby og Vibeke Grønfeldt, meteorolog Jesper  Theilgaard, Ib Salomon fra Danmarks Naturfredningsforening (Odder), Hans Henrik
Samuelsen fra Rådet for Bæredygtig Trafik og Mogens Westergaard fra Facebookgruppen ’Kattegatforbindelse NEJ tak’. Fotograferne Steen Holten-Andersen, Jens Jørgen Øster-Mortensen og
Michael Lindebjerg har leveret de flotte billeder. Alle bidragsydere er ulønnede og drives udelukkende af engagement for sagen. Tak for indsatsen. Grønbogen har modtaget 5.000 kr. fra Græsrodsfonden og 5.000 kr. fra Rådet for Bæredygtig Trafik. Tak for støtten. Grønbogen er redigeret af John Holten-Andersen, Oluf Jensen, Anne Grethe Olsen, Hans Henrik Samuelsen og Mogens Bo Thomsen.

Indledning fra Grønbogen:

Kære politiker

Denne grønbog er en debatbog om Kattegatforbindelsen. Kattegatforbindelsen har tilhængere og modstandere.

En indflydelsesrig del af tilhængerne har organiseret sig i lobbyorganisationen Kattegatkomiteen. Komiteen kan ikke se ulemper ved forbindelsen. De mener, at den vil føre til øget velstand. I deres vision siger de:

”Forbindelsen kan skabe et nyt kraftcenter, der vil kunne markere sig som et attraktivt nordeuropæisk vækstområde, hvor der som ringe i vandet vil opstå nye muligheder for vækst og udvikling i alle regioner i Danmark”.

Du kan læse mere om deres synspunkter på hjemmesiden Kattegatkomiteen.dk

Modstanderne er organiseret i de fire foreninger Nej til motorvej på Asnæs, NEJ til motorvej på Røsnæs, STOP motorvej over Samsø og Østjyder mod Kattegatforbindelsen. Vi er også lobbyorganisationer.

Vi arbejder også for en højere sag. De fleste medlemmer er med, fordi de elsker deres lokalområder. Naturhensyn og hensynet til lokalbefolkningerne er en generel motivation.

Men mange modstandere er også bekymrede for Kattegatforbindelsens påvirkning af klimaet, over støjen, over trafikforøgelsen, over de økonomiske følger og over befolkningens manglende inddragelse i projektet.

Og rigtig mange modstandere mener ikke, at de ”nye muligheder for vækst og udvikling i alle regioner i Danmark”, står mål med de ødelæggelser, som en ny motorvej tværs gennem Danmark vil medføre.

Forbindelsen vil få vidtrækkende konsekvenser for landet, udover for de direkte berørte områder. Grønbogen forsøger at dække de kritikpunkter, som medlemmerne udtrykker.

Vi håber, at du som er folketingsmedlem, vil tage alle disse aspekter med, når du skal være med til at beslutte, om der skal arbejdes videre hen imod en Kattegatforbindelse.

Vi håber, at I, som er politikere i kommunerne og regionerne, vil være med til at sikre en grundig dialog med jeres partifæller. At I vil fokusere både på lokale påvirkninger og på de landspolitiske konsekvenser.

Og vi håber, at I, politikere på alle planer vil debattere spørgsmålet med borgerne, for vi savner en folkelig debat om projektet.