Om foreningen

Den landsdækkende forening Kattegatforbindelse – NEJ TAK – har brug for alle kræfter. Foreningen er stiftet 8. marts 2022 og har base i Odder syd for Aarhus.

Dit kontingent gør det muligt at udbrede kendskab til projektet og dets negative konsekvenser gennem annoncering i aviser og på sociale medier, foldere og andre materialer i HELE DANMARK. Dit kontingent giver os også mulighed for at købe ekspert-assistance i forhold til at gennemgå rapporter og skaffe fakta, der kan belyse Kattegatforbindelsens påvirkninger af miljø, klima, folkesundhed og økonomi.

Formål og vedtægter:
Foreningens formål er at arbejde imod etableringen af en fast Kattegatforbindelse mellem Jylland
og Sjælland. Dette skal ske ved at udbrede viden om projektet og ved at formidle foreningens
holdning til en fast Kattegatforbindelse.
Formålet med foreningen er at udtrykke og samle modstanden mod en fast Kattegatforbindelse –
uanset politisk ståsted eller af hvilken grund man er imod.
Du kan se foreningens vedtægter HER.
Seneste referat fra generalforsamling afholdt 8. marts 2022 finder du HER.

Vores holdning til en fast Kattegatforbindelse
Tilhængerne af en fast Kattegatforbindelse bruger typisk fire hovedargumenter for, hvorfor
forbindelsen er så nødvendig: Kortere rejsetid mellem Jylland og Sjælland, forøget vækst, styrkelse
af sammenhængskraften i Danmark og aflastning af eksisterende motorvejsnet over Fyn. Nogen
bruger desuden argumentet, at forbindelsen vil være en klimagevinst for Danmark.
I foreningen Kattegatforbindelsenejtak.dk, mener vi, at de flere af disse argumenter er fejlagtige,
og at ideen om en forbindelse vil have så mange negative konsekvenser på en række områder, at
man burde droppe ideen om en fast Kattegatforbindelse. Her er blot et lille udpluk af
argumenterne imod en fast Kattegatforbindelse:

1. Den skitserede linjeføring går gennem værdifulde og uerstattelige natur- og
kulturlandskaber i Østjylland, Samsø og på Røsnæs.
2. Kattegatforbindelsen vil være Danmarks hidtil største byggeprojekt, men det kommer
ikke hele Danmark til gode. Den vil tværtimod dele Danmark i to og dermed skade
udvikling og væksten på Fyn og i Syddanmark.
3. Kattegatforbindelsen vil være en klimabelastning – både ved opførelsen og i kraft af den
øgede trafik forbindelsen vil medføre.
4. Kattegatforbindelsen er unødvendig – vi har allerede gode forbindelser med både færger
(som vil overgå til el), med tog og med bil over Storebælt.
5. Kattegatforbindelsen vil ikke nødvendigvis skabe udvikling eller vækst i de områder, den
kører igennem. Korsør og Nyborg har f.eks. ikke oplevet væsentlig forøget vækst på
trods af motorvej og Storebæltsbro.
6. Kattegatforbindelsen er især et politisk prestigeprojekt, som ønskes gennemført uden
hensyn til de mange negative konsekvenser på natur, miljø, klima og mennesker, som
den måtte medføre.

Hjemmesiden indeholder artikler, dokumenter, debatindlæg m.m. som alle har relation til
Kattegatforbindelsen. Artikler og debatindlæg er meget velkomne, såfremt de udtrykker modstand
mod en fast Kattegatforbindelse. Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise indlæg uden
yderligere begrundelse. Du kan sende dit bidrag via formularen HER.