Forfatter: webmaster

Storebæltsbroen
KLIMA, MILJØ, NATUR, NYHEDER, ØKONOMI, POLITIK, STØJ, TRAFIK

En fast Kattegatforbindelse vil koste kassen, medføre massiv trængsel og belaste klima og miljø

To nye notater fra Vejdirektoratet og Sund & Bælt viser entydigt, at en fast Kattegatforbindelse ikke er bæredygtig hverken økonomisk, trafikalt eller miljø- og klimamæssigt, udtaler foreninger imod en forbindelse. Udledning af 2-3 mio. tons CO2 i anlægsfasen, massiv vækst i trafikken på over 33 % mellem Øst- og Vestdanmark […]

KLIMA

Stor CO2-udledning og klimabelastning

Mange tror, at Kattegatforbindelsen vil være en klimagevinst, fordi man vil spare cirka 100 km kørsel mellem Aarhus og København sammenlignet med turen over Storebælt. Men da mængden af biler stiger kraftigt, forventes der ingen CO2-besparelse i driften. Til gengæld vil der være en massiv udledning af CO2 under anlægsfasen. […]