ARKITEKTUR DEBAT MILJØ NATUR STØJ TRAFIK

TID TIL LANDSKABER

Tanker om en Kattegatforbindelse, sparet tid, mistet landskab

Hovedformålet i Cowis grundige og detaljerede forundersøgelser 2019 angives at være at tilvejebringe en hurtig forbindelse København/ Aarhus. Man kan tillade sig at spørge, er der et ægte problem, som det er nødvendigt at finde en løsning på? Eller er det entreprenørismens trang til at udvikle, finde på og tjene penge, der igen spiller med musklerne, mens vi andre må se måbende til? Hvor er fornemmelsen for stedsånd blevet af?

Derefter kan man spørge: Hvad er mest værd, tyve minutter i sparet tid eller et uforstyrret landskab? Det kan man ikke bare sådan lige svare på, mange vil mene et håbløst spørgsmål, men måske egentlig et væsentligt og vigtigt spørgsmål at spekulere over, i forbindelse med planerne om at lave en trafikforbindelse over Kattegat.

Bropillerne plantede henover Samsø
En streg på en tegning, med svung, farver, skemaer og analyser, masser af tekniske redegørelser for at retfærdiggøre planerne. Det ser umiddelbart fascinerende ud, men hvem gavner det samlet set i det store fællesskab at tilføre et bredt, fremmed og støjende landskabselement med bropillerne godt plantede hen over Samsø.

… Planen er intet mindre end en landskabelig katastrofe. Vigtige natur og kulturværdier vil blive udslettede for stedse for at skaffe sig en egentlig ret ligegyldig tidsgevinst. Hvad er det egentlig der haster så meget? Står vi og mangler de tyve minutter, hvad skal de bruges til?

Der er endnu tid til at fortryde og helt opgive planerne. En henlæggelse kan let begrundes i den voksende forståelse for, hvor vigtigt det er indtænke biodiversitet, klimamål og ganske enkelt bare respekten for de umistelige landskabsværdier.

Det vil kræve mod at turde erkende den kæmpe fejltagelse en Kattegatforbindelse vil være, men mon ikke nogen har både mod og hjerte til at gøre det.

 

Der er lukket for kommentarer.