Artikler

COLOURBOX26944413.JPG
MILJØ, STØJ, TRAFIK

Støjberegninger stemmer ikke overens med virkeligheden

Du vil altid få højere støj fra motorveje, end Vejdirektoratets beregninger viser Man måler støjniveauet fra motorveje i decibel (dB). Ved anlæg af nye motorveje kan man af gode grunde ikke måle støjen på forhånd, og Vejdirektoratet anvender derfor en beregningsmetode for estimering af den forventede vejstøj. Her arbejder man […]

NYHEDER

Ny landsdækkende forening imod fast forbindelse over Kattegat

Den 8. marts 2022 blev foreningen “Østjyder mod Kattegatforbindelsen” ændret til at være en landsdækkende forening med navnet “Kattegatforbindelse – Nej Tak”. Foreningen har fortsat base i Odder syd for Aarhus, men dækker nu udover Odder HELE DANMARK. Østjyder mod Kattegats formål har nemlig hele tiden været at samle modstandere […]

Storebæltsbroen
KLIMA, MILJØ, NATUR, NYHEDER, ØKONOMI, POLITIK, STØJ, TRAFIK

En fast Kattegatforbindelse vil koste kassen, medføre massiv trængsel og belaste klima og miljø

To nye notater fra Vejdirektoratet og Sund & Bælt viser entydigt, at en fast Kattegatforbindelse ikke er bæredygtig hverken økonomisk, trafikalt eller miljø- og klimamæssigt, udtaler foreninger imod en forbindelse. Udledning af 2-3 mio. tons CO2 i anlægsfasen, massiv vækst i trafikken på over 33 % mellem Øst- og Vestdanmark […]

KLIMA

Stor CO2-udledning og klimabelastning

Mange tror, at Kattegatforbindelsen vil være en klimagevinst, fordi man vil spare cirka 100 km kørsel mellem Aarhus og København sammenlignet med turen over Storebælt. Men da mængden af biler stiger kraftigt, forventes der ingen CO2-besparelse i driften. Til gengæld vil der være en massiv udledning af CO2 under anlægsfasen. […]

NYHEDER

5 grunde til Kattegatforbindelsen er en dårlig idé

Herunder kan du læse om 5 af de vigtigste grunde til, at Kattegatforbindelsen er en dårlig idé – der er endnu flere grunde, som du kan læse mere om her på hjemmesiden eller i “Grønbog om Kattegatforbindelsen”. Meld dig ind i vores Facebookgruppe “Kattegatforbindelse – Nej Tak” og like vores FACEBOOKSIDE […]