MILJØ NATUR STØJ TRAFIK

Støj fra motorvej vil fylde 98 km2

Forestil dig, at man fortalte folk på Ærø (87 km2), at hele deres ø skulle leve med støj fra en motorvej.

Kattegatforbindelsen er et motorvejsprojekt. Der skal anlægges 24 km ny motorvej i Østjylland,
9 km tværs over Samsø og 16 km på langs af Røsnæs. Hver af de kilometer kan høres 1000 meter
til hver side (Niras-rapporten s. 60). Det er altså 24+9+16=49×2=98 kvadratkilometer, som bliver berørt direkte.

Det areal er større end Amager og ligger i afsides dele af Danmark, som aldrig har været hovedfærdselsåre. Det bliver de med en motorvej. Det reelle areal bliver ikke helt så stort.
På Røsnæs rækker støjkorridoren nemlig ud over vandet. Så det er bare en anden måde at sige, at
hele Røsnæs bliver berørt.

Der er lukket for kommentarer.