KLIMA

Stor CO2-udledning og klimabelastning

Mange tror, at Kattegatforbindelsen vil være en klimagevinst, fordi man vil spare cirka 100 km kørsel mellem Aarhus og København sammenlignet med turen over Storebælt. Men da mængden af biler stiger kraftigt, forventes der ingen CO2-besparelse i driften.

Til gengæld vil der være en massiv udledning af CO2 under anlægsfasen. Denne udledning har indtil videre ikke været med i Vejdirektoratets beregninger, men er i de seneste rapporter estimeret til 2-3 mio. tons 

Kattegatforbindelsen medfører derfor en ekstra CO2-udledning, som aldrig vil kunne indhentes i forbindelsens levetid.

 Læs mere om klimabelastningen i Grønbog om Kattegatforbindelsen

Massiv CO2-udledning i anlægsfasen
Kattegatprojektet betyder en så stor ekstra klimabelastning, at vi får endnu sværere
ved at nå vores klimamål om 70% reduktion af CO2 i 2030 og klimaneutralitet senest i
2050.

CO2-udledningen ved byggeriet kan aldrig indhentes af besparelserne ved den kortere
vejstrækning over Kattegatforbindelsen.

 

Kilde: Vejdirektoratet, Notat om foreløbige resultater af forundersøgelse, 10. Jan. 2022

Der er lukket for kommentarer.