NYHEDER

5 grunde til Kattegatforbindelsen er en dårlig idé

Herunder kan du læse om 5 af de vigtigste grunde til, at Kattegatforbindelsen er en dårlig idé – der er endnu flere grunde, som du kan læse mere om her på hjemmesiden eller i “Grønbog om Kattegatforbindelsen”. Meld dig ind i vores Facebookgruppe “Kattegatforbindelse – Nej Tak” og like vores FACEBOOKSIDE

KATTEGATFORBINDELSEN ER EN KLIMABELASTNING
– Kattegatforbindelsen vil ikke være en klimagevinst, som flere politikere ellers påstår. Ifølge Vejdirektoratet vil den kun spare 0,6-0,7 mio tons CO2 i perioden 2035-2080, fordi de fleste transportmidler til den tid vil være fossilfri. Til gengæld vil den udlede anslået fire mio. tons CO2 under anlægsfasen. En udledning som aldrig vil kunne hentes hjem igen ved brug af forbindelsen i dens levetid. (Læs bl.a. “Screening af en fast forbindelse over kattegat”, 2018, side 45 – link)

 

KATTEGATFORBINDELSEN ER AFHÆNGIG AF STATSTILSKUD OG INDTÆGTER FRA STOREBÆLT
– Kattegatforbindelsen vil koste mindst 116 mia kroner og være et økonomisk højrisikoprojekt. Det vil kræve tilskud fra staten på cirka 50 mia samt store tilskud fra indtægter på Storebælt. Så selv om Storebælt i princippet kunne blive, om ikke gratis så markant billigere i 2032, når den er betalt ud, så vil dette ikke ske, da indtægterne er afgørende for at Kattegatforbindelsen kan hænge samme økonomisk
(Se bl.a. “ANALYSE: Med en Kattegatbro bliver der ikke noget med at køre gratis over Storebælt” – link).

 

KATTEGATFORBINDELSEN VIL SKABE MERE TRAFIK OG TRÆNGSEL
– Forbindelsen vil aflaste E20 og E45 i en periode, men vil samtidig selv medvirke til markant trafikspring på flere tusinde biler – også på alle de veje og motorveje, som føder forbindelsen med trafik. Især i og omkring byer som Aarhus og København vil der automatisk ske en kraftig stigning i trafik og trængsel, som følge af Kattegatforbindelsen og som vil kræve yderligere investeringer i flere veje, P-anlæg m.m.
(Se bl.a. “Screening af en fast forbindelse over kattegat”, 2018, side 10 – link)

 

KATTEGATFORBINDELSEN VIL DOMINERE STILLE OMRÅDER MED TRAFIKSTØJ OG LYS
– Mange af de områder Kattegatforbindelsens motorvej og jernbanelinje tænkes at skulle gå igennem både i Østjylland, på Samsø og på Røsnæs/Asnæs, er i dag fredelige og stille områder uden større hovedfærdselsårer. Den nye bil- og togtrafik via forbindelsen vil medføre kraftig påvirkning med trafikstøj og lysforurening i et bredt bånd langs linjeføringen og i alle andre områder, som har forbindelsen til disse. Samsø er udpeget til Dark-Sky område – et af ganske få områder i Danmark hvor man kan opleve totalt nattemørke uden forstyrrende lys fra byer eller veje. En motorvej og jernbane tværs over øen, vil ødelægge denne mulighed for altid. (Se bl.a. Støjkortet – link)

 

KATTEGATFORBINDELSEN VIL GENNEMSKÆRE NATUR OG BEVARINGSVÆRRDIGE LANDSKABER
– Kattegatforbindelsen vil passere flere Natura 2000 områder, samt skære igennem en række natur- og kulturlandskaber. Flere af dem udpeget som særligt bevaringsværdige landskaber. Det vil både påvirke områdernes æstetiske og rekreative værdier negativt, men også gøre det vanskeligere for dyr at kommunikere med hinanden, fouragere frit og uhindret og parre sig med hinanden. Støj og lys fra biler og tog vil samtidig forstyrre dyrenes naturlige søvn- og livscyklus.(Se bl.a. Natura 2000 områder – link)

SÅDAN MELDER DU DIG IND I KAMPEN IMOD KATTEGATFORBINDELSEN:

Der er lukket for kommentarer.