NYHEDER

Udkast til forundersøgelsen nu tilgængeligt for DOWNLOAD

Via aktindsigt har foreningen Nej til motorvej på Røsnæs fremskaffet dette udkast udarbejdet i juli 2021 af Vejdirektoratet, som nu kan downloades i sin helhed via linket herunder (ca 81 MB).

Det skal understreges, at der er tale om et udkast. Men der tegner sig et billede af et meget stort  og dyrt projekt med en række tekniske og miljømæssige udfordringer. De skitserede linjefeøringskorridorer er også indsnævret yderligere og flere steder er der kun tale om én korridor, som undersøges. Derfor må det formodes, at disse korridorer ligger nogenlunde fast.

Dette udkast omhandler kun landanlæg – anlæg til havs og over Samsø udarbejdes af Sund & Bælt. Der arbejdes også på at fremskaffe foreløbigt materiale fra denne del af undersøgelsen.

DOWNLOAD hele udkastet til rapporten.

Der er lukket for kommentarer.