Ikke-kategoriseret NYHEDER

Hvad har Sund & Bælt gang i?

Trine Bramsen skrev d. 15. juni 2022 i forbindelse med offentliggørelsen af forundersøgelsen af en fast Kattegatforbindelse: ” Forundersøgelsen af en fast Kattegatforbindelse giver ikke grundlag for at igangsætte projektet.”, og fortsætter: Der er politisk opbakning til videre drøftelse af igangsættelse af yderligere undersøgelser af klima- og miljøkonsekvenser”.

Lige før folketingsvalget i efteråret 2022 måtte Sund & Bælt trække et udbudsmateriale tilbage, efter at transportministeren og medlemmer af transportudvalget undsagde Sund & Bælt, da de udtrykte, at de ikke kendte til udbudsmaterialet.

Vi har nu også fået kendskab til et udkast til ”Kommissorium for yderligere undersøgelser af natur-, miljø- og klimakonsekvenser af en fast Kattegatforbindelse” afsendt af Transportministeriet. Der er tilsyneladende allerede i august udarbejdet et materiale med spørgsmål, som Sund & Bælt i høj grad skal stå for at besvare…..så kan man tænke over, om disse svar bliver uvildige.

Læs udkast til Kommissorium for yderligere undersøgelser
af natur-, miljø- og klimakonsekvenser af en
fast Kattegatforbindelse
og læg især mærke til sidste afsnit om, hvem der skal betale for undersøgelsen.

Der er lukket for kommentarer.