NYHEDER

Trængsel løses ikke med flere motorveje og broer

Nedenstående brev blev sendt til  den 24. januar 2023 til Transportministeren og Folketingets transportordførere. Brevet er det andet i en række af breve afsendt fra modstandsgrupperne til politikerne.

 

Til Transportministeren og Folketingets transportordførere                                         D. 24. jan. 2023

 

Trængsel løses ikke langsigtet med en ensidig satsning på flere motorveje og broer

– Danmark har i stedet brug for en visionær mobilitetsstrategi og en ambitiøs flerstrenget udviklingsplan, som især adresserer trængsel

 

En fast Kattegatforbindelse vil medføre øget trængsel i Aarhus og København

I foreningen Kattegatforbindelse – Nej Tak opfordrer vi til, at planerne for en fast Kattegatforbindelse stoppes helt nu. Tidens udfordringer kalder i stedet på, at I politikere kommer op i helikopteren og ser på en overordnet og langsigtet mobilitetsstrategi i stedet for at fokusere på et enkeltstående mega-projekt, hvor udgangspunktet er en årtier gammel drøm om at komme hurtigt fra Aarhus til København.

 

En af de helt store mobilitetsudfordringer er trængsel og mangel på transportalternativer til bilkørsel i de tætbeboede områder, særligt i og omkring København og Aarhus. Netop derfor er det vigtigt at bemærke, at der i forundersøgelsen til en fast Kattegatforbindelse forventes en ekstra trafikstigning på 15.800 biler i døgnet SOM FØLGE AF, AT BROEN BYGGES. Der er altså tale om en EKSTRA trafikbelastning (et trafikspring) på 29% på Storebæltsbroen og Kattegatforbindelsen tilsammen, hvis Kattegatforbindelsen bygges. Det er helt nye bilture, som vil blive skabt, fordi muligheden vil være der. En fast Kattegatforbindelse vil med andre ord animere til endnu mere bilkørsel.

Vi kan ikke bygge os ud af trængselsudfordringer
Den tidligere Trængselskommission, Niras og andre aktører har gentagne gange påpeget, at vi ikke kan bygge os ud af trængselsudfordringer, men er nødt til at tænke ændret adfærd ind i en overordnet mobilitetsstrategi. I Aarhus har kommunens mobilitetsafdeling i august 2021 skrevet: ”Vejkapaciteten kan med andre ord ikke følge med trafikudviklingen. Mange steder i kommunen er der dog ikke plads til at udvide vejarealet og mere trafikareal i byen medfører også negative miljøpåvirkninger i form af støj og forurening. Det er derfor ikke nødvendigvis fysisk muligt, økonomisk hensigtsmæssigt eller klimamæssigt bæredygtigt “at anlægge sig ud af” udfordringen med den stigende biltrafik.” Kort sagt kan vejene ind til og i selve Aarhus ikke rumme et ekstra trafikspring fra en fast Kattegatforbindelse – og problemet vil være det samme omkring København.
(Notat – udfordringer for den kollektive trafik i Aarhus).

De rigtige, men upopulære beslutninger, skal træffes, hvis trængslen skal minimeres

Hvis vores større byer ikke skal sande til i trængsel, skal der lægges en fremtidig mobilitetsplan, som sætter mål for en bredspektret indsats. Og særligt skal vi erkende, at vi ikke skal kunne køre i vores bil på alle tider af døgnet overalt i Danmark – vi skal tilbydes gode, billige og effektive alternativer. Her er nogle få eksempler af en lang række tiltag, som en mobilitetsplan burde adressere:

 

  • Vi skal udnytte vores eksisterende vejnet og ressourcer mere optimalt. Gennem geografisk og tidsmæssig differentieret road-pricing vil meget privat transport kunne forskydes – ligesom DSB bruger prisen på billetter til at udjævne rejseaktiviteten.
  • Statslig støtte til kollektiv trafik skal øges, så billetpriserne bliver attraktive. I øjeblikket hæves billetpriser, og busruter nedlægges, hvilket er katastrofalt for trængselsudfordringerne. DSB burde f.eks. slippe for afgift over Storebæltsbroen.
  • Belønning af virksomheder, hvis ansatte arbejder hjemmefra eller fra virksomhedens satellit-kontorer tæt på medarbejdernes bopæl.
  • Belønning af privat samkørsel
  • Park and Ride anlæg anlagt ved knudepunkter uden for de større byer, så man kan tage offentlig transport med hyppige afgange ind til centrum.

 

Fremtiden kalder måske på et mobilitetsdirektorat?
I stedet for at bruge enorme ressourcer på en forældet fast Kattegatforbindelse uden visioner for fremtidig mobilitet, burde området gentænkes i en ny organisering uden siloopdeling af drift og udvikling af veje, togbaner, bus, færger, byplanlægning med mere, så der bliver sammenhængende visioner for at mindske trængsel i fremtiden.

Her bliver vi bakket op af Mette Olesen, Seniorkonsulent for bæredygtig mobilitet i Niras, Gitte Vestergaard Christensen, Seniorkonsulent for bæredygtig mobilitet i Niras og Anne Gedved Christoffersen, Ekspertisechef i Niras, som mener, at fremtiden måske kalder på et mobilitetsdirektorat, hvis trængselsudfordringerne for alvor skal bremses. https://www.niras.dk/indsigt/fremtiden-kalder-maaske-paa-et-mobilitetsdirektorat/

 

Vi opfordrer transportministeren og folketingets trafikordførere til at standse projektet omkring en fast Kattegatforbindelse nu, fordi den rigtige og fremtidssikre beslutning er, at der i stedet skal bruges tid på visioner for mobilitet og planer, der rækker langt ud over at bygge flere motorveje og broer.

 

Til slut et citat, som beskriver situationen meget rammende: Bjørn Olesen i kronik i Information:

”Hvis vi bare bliver ved med at udvide vejene, i takt med at antallet af biler stiger, svarer det til at løsne bæltet i bukserne, i takt med at man bliver federe og federe. Det løser ikke rigtigt problemet.”
https://www.information.dk/debat/2022/11/nye-regering-boer-nedlaegge-vejdirektoratet-staar-vejen-groennere-infrastruktur

 

Vi uddyber naturligvis gerne ovenstående ved et møde.

 

Med venlig hilsen

 

Finn Vesterlund
Formand for Kattegatforbindelse – Nej Tak
www.kattegatforbindelsenejtak.dk

 

 

 

 

Facebook: Bevar naturen på Asnæs

www.nejtilmotorvej.nu

www.stopmotorvejoversamsoe.dk

og Nej til Kattegatforbindelse og højhastighedstog i Vestsjælland
Facebook: Nej til Kattegatforbindelse og højhastighedstog i Vestsjælland.

 

 

 

Der er lukket for kommentarer.