Forfatter: webmaster

DEBAT, NATUR

DEBAT: fra 0-energi-Ø til bropille på Samsø

En Kattegatforbindelse vil gøre ubodelig skade på Samsø. Frem for at forfølge lige-her-og-nu-strømninger på bilismens præmisser bør hele Danmark satse stort på bæredygtige vækstpotentialer. Ligesom Samsø. (Bragt i “Arkitekten” sept.2018) Lige så længe, jeg kan huske, er drømmen om en bro over Kattegat jævnligt blevet hevet op af skuffen, for […]

DEBAT, TRAFIK

Bil over Kattegat vil kun spare 30 min.

Et hovedargument for den faste Kattegatforbindelse er en langt kortere overfartstid. Igen og igen hører vi, at overfartstiden mellem Aarhus og København kun vil være 2 timer og 20 minutter og at man derved vil spare 1 ½ time (90 minutter) på rejsen fra Aarhus til København. Men kan det nu […]