NYHEDER

Stor usikkerhed om økonomi bag en Kattegatforbindelse

Den 27. december sendte modstandsforeningerne nedeståpende mail til Transportministeren
samt Folketingets transportordførere – 27. dec. 2022. Brevet er det første i en række af breve afsendt fra modstandsgrupperne til politikerne.


Stor usikkerhed omkring den fremlagte økonomi bag en Kattegatforbindelse

– en kritisk gennemgang og genberegning er nødvendig, før der træffes yderligere beslutninger

Forundersøgelsen ”En fast forbindelse over Kattegat” udgivet af Sund og Bælt, Trafikstyrelsen og Vejdirektoratet i juni 2022 præsenterer nye prognoser for såvel den finansielle økonomi samt samfundsøkonomien for projektet. Disse økonomiske prognoser samt de sammenfattende rapporter fra juni 2022 må formodes at være det beslutningsgrundlag, som transportudvalget primært vil gennemlæse og lægge til grund for beslutninger omkring projektet.

I modstandsforeningerne mod en fast Kattegatforbindelse er vi særdeles kritiske over for validiteten af de økonomiske beregninger, ligesom vi kan konstatere, at der ensidigt primært fokuseres på positive samfundsmæssige effekter.

Vores bekymring går på, at der er særlige interesser FOR dette projekt blandt de parter, som har udarbejdet forundersøgelsens økonomiske prognoser. Der mangler bl.a. en uvildig og transparent gennemgang af prognoserne for vejtrafikken og den sparede rejsetid i bil – to faktorer som har meget stor vægt i beregningen af projektets samfundsnytte. Derudover er der ikke taget højde for den seneste tids store prisstigninger på materialer. Derfor vil den eneste økonomisk forsvarlige beslutning være at få foretaget en kritisk og uvildig gennemgang af beregningerne bag prognoserne OG få genberegnet økonomien, hvor der både tages højde for nye, højere materialepriser, og også kritisk sættes fokus på at værdisætte de negative konsekvenser af en fast Kattegatforbindelse.

Civilingeniør, lic. techn., HD Hans Schjær-Jacobsen betegner i sit notat de økonomiske prognoser for en fast Kattegatforbindelse for misvisende

 Vi er ikke de eneste, der efter gennemlæsning af forundersøgelsens nye prognoser for den finansielle og samfundsmæssige økonomi er dybt bekymrede for kvaliteten af det grundlag, som transportudvalget skal træffe beslutninger ud fra.

Civilingeniør Hans Schjær-Jacobsen har i vedhæftede notat analyseret centrale elementer i begge prognoser kritisk, både hvad angår en ren vejforbindelse og en kombineret vej-/jernbaneforbindelse. I sit notat konkluderer han, at usikkerhed og risici forbundet med de økonomiske prognoser ikke er dokumenterede, og at prognoserne derfor er misvisende. Vejtrafikken er skruet op, anlægsudgifterne er skruet ned, beregninger af sparet rejsetid i bil er inkonsistente, samfundsøkonomiske effekter er skævt beregnet, og økonomiske risici og usikkerheder er ikke kvantificeret. Hertil kommer kritik fra Rambøll, der har stået for den eksterne kvalitetssikring. Der er bl.a. flere steder identificeret udfordringer med Landstrafikmodellen, der potentielt kan påvirke projektet.

Vi håber, I vil læse vedhæftede notat grundigt igennem, inden I skal beslutte, om der skal arbejdes videre med Danmarkshistoriens største anlægsprojekt. Det økonomiske beslutningsgrundlag skal være uvildigt, opdateret og omfatte både positive og negative konsekvenser. Herfra skal lyde en stærk opfordring til at få lavet en genberegning af økonomien bag en fast Kattegatforbindelse, før der træffes yderligere beslutninger. Vi vil meget gerne uddybe ovenstående ved et møde.

Med venlig hilsen

På vegne af 5 modstandsforeninger

 

Finn Vesterlund
Formand for Kattegatforbindelse – Nej Tak
www.kattegatforbindelsenejtak.dk

 

 

 

 

Facebook: Bevar naturen på Asnæs

www.nejtilmotorvej.nu

www.stopmotorvejoversamsoe.dk

Og “Nej til Kattegatforbindelse og højhastighedstog i Vestsjælland”
Facebook: Nej til Katteforbindelse og højhastighedstog i Vestsjælland.

Hans Schjær-Jacobsens notat:
[163] Note, TRU bilag 1, Økonomisk prognose KF misvisende, 051022[13851]

Facebook: Bevar naturen på Asnæs

 

Mailliste:  Brev og notat er sendt til

 • Folketingets Transportudvalg.
 • Transportminister Thomas Danielsen.

cc:

 • Finansminister Nicolai Wammen.
 • Økonomiminister Troels Lund Poulsen.
 • Miljøminister Magnus Heunicke.
 • Lederne af partierne:
 • Pernille Vermund
 • Morten Messerschmidt
 • Inger Støjberg
 • Alex Vanopslagh
 • Søren Pape Poulsen
 • Lars Løkke Rasmussen
 • Jacob Ellemand
 • Mette Frederiksen
 • Martin Lidegaard
 • Pia Olsen Dyhr
 • Franciska Rosenkilde
 • Mai Villadsen
 • Magnus Bredsdorff, Politiken
 • Hans Schjær-Jacobsen,
 • Modstandsforeningernes fællessekretariat

Der er lukket for kommentarer.