NYHEDER

Modstanden imod Kattegatforbindelse vokser

Politikere fra Odder, Samsø og Kalundborg stifter nu “Den Nye Kattegatkomite – for natur og bæredygtighed”. En direkte pendant – bare med modsat fortegn – til den eksisterende Kattegatkomité, der arbejder for en fast forbindelse.
Alle politikere fra byråd, regioner og Folketinget, som er imod forbindelsen kan melde sig ind i komiteen.
Komiteen vil bl.a. forlange beregninger på, hvor meget CO2 der vil blive udledt under anlægsfasen af en fast forbindelse.
“Den oprindelige komite har taget patent på, at det er den, der står for den seriøse oplysning om, hvad forbindelsen vil indebære. Nu danner vi en tilsvarende komite, der er lige så seriøs og vil komme med oplysninger. Vi ønsker at være en ligeberettiget høringspart og vil også gå ind i debatter. Hvis Kattegatkomiteen er med et sted, så vil vi også være med”, udtaler Kresten Bjerre, der er radikalt byrådsmedlem i Odder Kommune ifølge Horsens Folkeblad.
Snart 10.000 medlemmer i Facebookgruppen Kattegatforbindelse – Nej Tak
Samtidig vokser både antallet af medlemmer i de fire modstandsforeninger og i Facebookgrupperne. Vores egen Facebookgruppe Kattegatforbidnelsen – Nej Tak nærmer sig snart 10.000 medlemmer og det samme gør Røsnæsgruppens Nej til motorvej på Røsnæs. Er du ikke medlem af foreningerne eller deres Facebookgrupper, så skynd dig at melde dig ind, så vi kan vise at vi er mange, som er imod en fast Kattegatforbidnelse tværs over Danmark til skade for miljø, klima og natur og som kobler store dele af Danmark af og i stedet centraliserer væksten omkring Aarhus og København – de to byer der i forvejen vækster mest.

Der er lukket for kommentarer.