Forfatter: Sara Ettrup

DEBAT, NATUR

DEBAT: fra 0-energi-Ø til bropille på Samsø

En Kattegatforbindelse vil gøre ubodelig skade på Samsø. Frem for at forfølge lige-her-og-nu-strømninger på bilismens præmisser bør hele Danmark satse stort på bæredygtige vækstpotentialer. Ligesom Samsø. (Bragt i “Arkitekten” sept.2018) Lige så længe, jeg kan huske, er drømmen om en bro over Kattegat jævnligt blevet hevet op af skuffen, for […]